Vårdnivå efter operation, Akademiska sjukhuset

2023-09-25

Anmälan rör ett barn som var inneliggande för ett handkirurgiskt ingrepp på Akademiska sjukhuset. Barnet hade andra sjukdomar och behövde syrgas (Optiflow) i hemmet. Innan operationen diskuteras anestesiologisk metod samt behov av intensivvård efter operationen. Operationen utfördes komplikationsfritt, liksom det initiala förloppet efter operationen. Barnet flyttades därefter över till vårdavdelningen. Vid överflyttning till vårdavdelningen gavs ingen information om att patienten var i behov av syrgasbehandling i hemmet. Patienten hade kortvariga andningsuppehåll på vårdavdelningen, vilket krävde akutbehandling. Barnet kopplades därefter upp på syrgas, Optiflow, och efter det mådde barnet bra. Barnet fick inga kvarstående men, utan kunde skrivas ut från sjukhuset.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att det finns brister i kommunikationen både inom och inom berörda verksamheter. Man arbetar med att bland annat förbättra rutiner vid ordination av syrgas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare