Bli stödperson för tvångsvårdade patienter inom psykiatrin

Patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin har enligt lagstiftningen rätt att få en stödperson utsedd. Önskemålet om att få en stödperson måste komma från patienten själv.

Vem kan bli stödperson?

Personer som har ett stort intresse och engagemang för andra människor är lämpliga stödpersoner. Att vara stödperson är ett arvoderat frivilighetsuppdrag, det vill säga att antal uppdrag kan variera beroende på hur många patienter det är som vill ha stödperson.

Vad innebär det att vara stödperson?

Förväntningarna på dig som stödperson är att du är medmänsklig och empatisk, och har regelbunden kontakt med patienten. Hur den regelbundna kontakten ska ske görs upp med handläggare på Patientnämndens kansli.

Du som stödperson ersätter inte vårdpersonalen och inte heller övertar du ansvaret för patientens ekonomi eller fungerar som juridiskt ombud. Som stödperson har du tystnadsplikt.

Du får som stödperson inte vistas i patients hem eller ta hem en patient till dig och inte heller köra bil med patienten som passagerare.

Mer information om uppdragets innebörd får du ta del av under en första kontakt med stödpersonshandläggaren.

Anmäl ditt intresse för att bli stödperson

Om du tycker att uppdraget som stödperson låter intressant  så anmäler du ditt intresse genom att logga in på 1177.se. och fyller i intresseanmälan. Om du inte har möjlighet till det kontaktar du patientnämnden för mer information.

När din intresseanmälan kommit in till patientnämndens kansli kontaktar en handläggare dig. Eventuellt blir du därefter kallad till intervju.

När du har blivit godkänd som stödperson

Efter att du blivit godkänd som stödperson får du ta del av en webbutbildning bestående av information både från vårdens personal och stödpersoner.

Länk för intresseanmälan till att bli stödperson

Relaterad information på andra webbplatser

Kontakta mig om du vill veta mer

Stina Seger

Handläggare