Journalkopior

Kom ihåg att du alltid kan logga in på 1177.se och läsa eller beställa din journal där. Har du inte möjlighet att läsa din journal digitalt så kan du beställa journalkopior från Region Uppsala på papper.

För att läsa eller beställa kopior av journaler från Uppsala län hittar du information på 1177.

Din journal (1177.se)


Från Region Uppsalas journalutlämning kan du beställa journaler förda på levande personer inom Region Uppsala från ca 1958 och framåt.

Avlidna personers journaler fram till 2016-12-31 samt personer med ofullständigt personnummer (endast år, månad, dag) och journaler förda före 1958 beställs via Regionarkivet i Uppsala.

Barnavårdsjournaler (BVC)

Beställs hos respektive Barnavårdscentral där patienten är aktuell (0–6 år). Äldre BVC-journaler som inte är aktuella beställs hos Regionarkivet.

Folktandvårdens journaler

Beställs hos respektive tandvårdsklinik.

Födelsejournal

Födelsejournaler är upplagda på modern som har rätten till journalen.

Röntgenbilder

Beställs från Mediaenheten (Röntgen), journalenheten Region Uppsalas journalutlämning har endast hand om utlåtanden.

Av patientsäkerhetsskäl skickar enheten journalkopior endast till beställaren och inte på uppdrag av andra.

Avgift för papperskopia

Beställningar på färre än tio sidor är gratis. För beställningar som gäller tio sidor eller fler tar vi ut en fast avgift på 100 kronor. Från och med sida 11 tar vi även ut en avgift på 6 kronor per sida.

Kontakt

Region Uppsalas journalutlämning

Adress: 

Region Uppsala

Uppsala Business Park

Region Uppsala journalutlämning, plan 1

751 85 Uppsala

E-post: journal@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 62 00, tonval 1
Fax: 018-55 87 30

Öppettider för att kontakta oss på vårt telefonnummer

Du kan kontakta oss på telefon måndag, onsdag och fredag klockan 9–11.