Vårdgaranti och vårdgarantienheten

Vårdgarantin anger tidsramarna för hur länge du som längst ska behöva vänta för att få din planerade behandling. Om vårdköerna är långa och det ser ut som att du behöver vänta längre kan du vända dig till vårdgarantienheten för att få hjälp med att hitta snabbare vård på annan ort.

Tidsramarna för vårdgarantin

En första kontakt med primärvården, 0 dag

När du söker hjälp för ett hälsoproblem ska du samma dag få kontakt med vårdcentralen du är listad på eller sjukvårdsrådgivningen.

Medicinsk bedömning, 3 dagar

Om vårdpersonalen i din första kontakt med primärvården bedömer att du behöver träffa legitimerad personal för vidare medicinsk bedömning behöver det ske inom tre dagar.

Besök hos specialist, 90 dagar

Om du sedan får en remiss från primärvården till specialiserad vård ska du erbjudas ett första besök inom 90 dagar. Det gäller också om du gjort en egen remiss.

Beslutad behandling, 90 dagar

Om specialistvården beslutar om behandling som till exempel en operation, ska du får operationstiden inom 90 dagar.

Vårdgarantienheten kan hjälpa dig

Om du fått information av din vårdgivare att ditt planerade besök till en specialist eller operation inte går att genomföra inom 90 dagar, har du möjlighet att kontakta oss på vårdgarantienheten för att få hjälp och vägledning.

Vi arbetar för att se om det finns en annan vårdgivare utanför Uppsala län som kan ta emot dig snabbare.

Har du frågor om vårdgarantin och vad vi kan hjälpa dig med, tveka inte att höra av dig!

Relaterad information på 1177.se

Vårdgarantienheten

Vi hanterar bara allmänna frågor om vårdgaranti och valfrihet på mejl. Om din fråga innehåller personuppgifter kan du logga in via 1177 för att kontakta vårdgarantienheten.

Använd dig av (åberopa) vårdgarantin - 1177

E-post: vardgaranti@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 60 60, måndag till fredag 9-11