Vårdformer i Region Uppsala

Genom flera vårdformer och verksamhetsområden jobbar Region Uppsala för att leva upp till sina hälso- och sjukvårdsuppdrag.

Folktandvården hjälper Uppsala läns invånare till en bättre munhälsa. Till våra vårdcentraler vänder du dig i första hand när du känner dig sjuk, fysiskt eller psykiskt, innan du till exempel får en remiss till sjukhus, såsom till Lasarettet i Enköping eller Akademiska sjukhuset, som är ett av landets universitetssjukhus. Här bedrivs specialistsjukvård i världsklass. Digital medicinsk rådgivning eller generell vård- och hälsoinformation får du via 1177. 

Vårdcentraler

Våra vårdcentraler bedriver primärvård och utgör basen i Region Uppsalas hälso- och sjukvård. Det är hit du i första hand ska vända dig när du är sjuk, både fysiskt eller psykiskt. Det finns vårdcentraler som drivs av Region Uppsala. Vår egen primärvård går under namnet Nära vård och hälsa.

Läs mer om Nära vård och hälsa

Det finns också de som drivs av privata företag på uppdrag av oss och dessa kan du också välja till samma kostnad. På 1177 hittar du alla vårdcentraler, samt information om hur du kommer i kontakt med dem.

Gå till 1177.se

Sjukhusvård

Akademiska sjukhuset 

I Region Uppsala finns ett av landets universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset. Här bedrivs akut- och specialistsjukvård och inom vissa specialiteter är Akademiska sjukhuset bland de främsta i världen. Utöver Region Uppsalas invånare tar sjukhuset emot patienter från hela landet och i vissa fall även från andra länder. Akademiska sjukhuset är ett utbildnings- och forskningssjukhus och tillsammans med den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet bedrivs omfattande klinisk forskning. 

Besök Akademiska sjukhusets webbplats (akademiska.se)

Lasarettet i Enköping 

I Region Uppsala finns också ett mindre sjukhus, Lasarettet i Enköping. Här bedrivs akut- och specialistsjukvård. Lasarettet har ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset och länets kommuner. Lasarettet i Enköping bedriver vård inom medicin, kirurgi och radiologi.

Lasarettet bedriver också klinisk utbildning för blivande sjukvårdspersonal.

Besök Lasarettet i Enköpings webbplats (lasarettet.regionuppsala.se)

Aleris Elisabethsjukhuset 

Elisabethsjukhuset är ett privat sjukhus beläget i Luthagen i centrala Uppsala. Sjukhuset är en del av Aleris Healthcare och på Elisabethsjukhuset bedrivs specialistvård inom ortopedi. 

Besök Elisabethsjukhusets webbplats (alseris.se)

Tandvård

Folktandvården i Region Uppsala har i uppdrag att på jämlika villkor hjälpa Uppsala läns invånare, gamla som unga, till en god munhälsa. Verksamheten bedriver allt från akut- och specialiserad tandvård, till forskning och utbildning.

Läs mer om behandling av tandregleringsspecialist på Samverkanswebben

Besök Folktandvårdens webbplats

1177

Arbetet med digitalisering och e-hälsa inom Region Uppsala har resulterat i att 1177 idag har kommit att bli en central digital vårdaktör. Här kan du få digital medicinsk rådgivning och generell vård- och hälsoinformation (till exempel om förebyggande hälsofrämjande arbete). Du kan få koll på din egen vård, till exempel förnya recept, se din sjukdomsjournal och hantera dina vårdbesök. 

Besök 1177:s webbplats (1177.se)