Nära vård och hälsa

1 800 medarbetare hjälper dig när du besöker våra vårdcentraler, habiliteringsverksamheter eller våra andra vårdenheter. Här finns barn- och ungdomshälsan, hjälpmedels- och tolkverksamhet, närvårdsavdelning, mobila närvårdsteam och äldrevårdsenhet samt verksamhet för forskningsstöd och utbildning och mycket mer.

Nära vård och hälsa finns för dig när du behöver vård, råd och hjälp för att må bra. Du väljer själv vilken vårdcentral, barnmorskemottagning eller barnavårdscentral som du vill gå till.
 

Det är bra att välja vilken mottagning du vill gå till. Det kallas för att lista sig på en mottagning. Du kan när som helst ändra ditt val. 

Välj vårdcentral eller barnavårdscentral

Du kan välja att lista dig på en vårdcentral eller barnavårdscentral digitalt via e-tjänsterna på 1177.se eller genom att skicka in en blankett. 

Läs mer om hur du listar dig digitalt, eller med hjälp av blankett på 1177.se.

Våra verksamheter

Kontakt

Nära vård och hälsa ledningskontor

St Johannesgatan 28G, Uppsala