Nära vård och hälsa

1 400 medarbetare hjälper dig när du besöker våra vårdcentraler, habiliteringsverksamhet eller anslagsfinansierade primärvård. Här finns hjälpmedels- och tolkverksamhet, närvårdsavdelningar och mobila närvårdsteam samt verksamhet för forskningsstöd och utbildning och mycket mycket mer.

Våra verksamheter

Kontakt

E-post: sarskiltboende@regionuppsala.se 

Marcus Taflin

Verksamhetschef, Äldrevårdsenheten (SÄBO och Beredskapsjouren)

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

Nära vård och hälsa ledningskontor

Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala