Nära vård och hälsa

1 800 medarbetare hjälper dig när du besöker våra vårdcentraler, habiliteringsverksamheter eller våra andra vårdenheter. Här finns barn- och ungdomshälsan, hjälpmedels- och tolkverksamhet, närvårdsavdelning, mobila närvårdsteam och äldrevårdsenhet samt verksamhet för forskningsstöd och utbildning och mycket mycket mer.

Våra verksamheter

Kontakt

Nära vård och hälsa ledningskontor

St Johannesgatan 28G, Uppsala