Nära vård och hälsa

1 400 medarbetare hjälper dig när du besöker våra vårdcentraler, habiliteringsverksamhet eller anslagsfinansierade primärvård. Här finns hjälpmedels- och tolkverksamhet, närvårdsavdelningar och mobila närvårdsteam samt verksamhet för forskningsstöd och utbildning och mycket mycket mer.

Våra verksamheter

Kontakt

Nära vård och hälsa ledningskontor

Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00