Nära vård och hälsa

1 800 medarbetare hjälper dig när du besöker våra vårdcentraler, habiliteringsverksamheter eller våra andra vårdenheter. Här finns barn- och ungdomshälsan, hjälpmedels- och tolkverksamhet, närvårdsavdelning, mobila närvårdsteam och äldrevårdsenhet samt verksamhet för forskningsstöd och utbildning och mycket mer.

Nära vård och hälsa finns för dig när du behöver vård, råd och hjälp för att må bra. Du väljer själv vilken vårdcentral, barnmorskemottagning eller barnavårdscentral som du vill gå till.

Det är bra att välja vilken mottagning du vill gå till. Det kallas för att lista sig på en mottagning. Du kan när som helst ändra ditt val. 

Välj vårdcentral, barnavårdscentral eller barnmorskemottagning

Kontakt

Nära vård och hälsa ledningskontor

St Johannesgatan 28G, Uppsala