Konst tar plats – Fjärdhundrabadet

Konst tar plats är ett projekt som skapar utställningsmöjligheter för länets konstnärer och aktiverar platser där konst inte vanligtvis visas. Konst tar plats är ett samarbete med Uppsala konstnärsklubb och Region Uppsala under ledning av Katarina Sundkvist Zohari och Helena Laukkanen. Projektet görs 2024 i ett samarbete mellan Uppsala Konstnärsklubb, Region Uppsala och Enköpings kommun. 

Praktisk information

Utställningen har öppet när badet är öppet mellan 19 juni till 18 augusti 2024.

Vernissage 19 juni klockan 17–18.30.  

Fritt inträde.

Möt de deltagande konstnärerna. Vi bjuder på saft och bullar. 

Medverkande konstnärer: 

Elisabeth Bucht 
Cecilia Tjernberg 
Ebba Hernström 
Christopher Long 

Kort text om årets utställning 2024 

I år visas Konst tar plats i Enköpings kommun på Fjärdhundrabadet. Det är första gången projektet visas utomhus. De deltagande konstnärerna är alla verksamma i Uppsala och fick se Fjärdhundrabadet i vintras. Sedan dess har de arbetat fram platsspecifika verk som kommer att placeras ut runt om i badets område. Uppdraget gav konstnärerna utmaningen att skapa något som kan visas utomhus och på en plats där många vistas för sitt välbefinnande. Platsens har gett konstnärerna en gemensam utgångspunkt att arbeta från. I utställningen visas måleri, textil, installation och teckningar. Under sommaren kan alla ta del av utställningen och möta konsten på denna oväntade plats. Mötet med verken ger förhoppningsvis en värdefull konstupplevelse där den inte är förväntad. 

Läs mer om konst tar plats på projektets webbplats (konsttarplats.se)  

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst