Antagna dramatiker till projekt Manusutveckling för dramatiker 2024

2024-03-06

Rojda Akdag, Patrik Baghdaserians, Fredrik Hardenborg och Märta Hemberg är antagna till projektet Manusutveckling för dramatiker 2024.

Projektets handledare är Astrid Menasanch Tobieson, Jonas Österberg Nilsson och Marie Persson Hedenius vilka är framstående och välrenommerade dramatiker. Deltagarna har valts ut i dialog med handledarna utifrån inskickade ansökningar. Projektet är en unik möjlighet för länets dramatiker till konstnärligt, kollegialt utbyte under manusutvecklingsprocessen.

Under projektperioden mars till december 2024 får deltagarna utveckla sina pjäsidéer, ha manusläsningar och få feedback på sina manuskript. Efter avslutad projektperiod kommer ett publikt reading-tillfälle att anordnas där skådespelare kommer att framföra delar ur deltagarnas pjäser.

Projektet är en del av Region Uppsala olika verksamheter som syftar till att stödja och främja samtida dramatik och utveckla nya former för sceniskt berättande.

Läs mer om Manusutvecklingsprojektet 

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan