Länk-festivalen lockar ungdomsensemblerna i länet

2024-04-09

Under två dagar kommer sex ungdomsensembler från länet att framföra sina föreställningar på Gottsunda dans & teater. Projektet Länk utgör en bro mellan kulturskolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden.

Den 13–14 april kommer Region Uppsala, Riksteatern Uppsala län och Gottsunda dans & teater att samlas för att arrangera en regional Länk-festival. Sex ungdomsensembler från länet visar då sina föreställningar för varandra. Men festivalen erbjuder på mer än föreställningar; deltagarna kommer också att delta i workshops och få möjlighet att träffa professionella regissörer för värdefull feedback.

Från regional festival till riksfestival

Under våren 2024 sker 14 regionala festivaler runt om i landet och cirka 8 uppsättningar väljs sedan ut att framföras på Länks Riksfestival som organiseras på Riksteatern i Hallunda, Stockholm 24–26 maj.

Om Länk-projektet

Region Uppsala vill genom samverkan med Riksteaterns projekt Länk möjliggöra för unga att både ta del av nyskriven dramatik av några av landets främsta dramatiker och göra egna teateruppsättningar utifrån dessa. Projektet innebär att nyskriven dramatik får möjlighet att framföras av unga amatörensembler (15–20 år) runt om i landet. Vartannat år tar Riksteatern fram 6 nyskrivna pjäser för unga ensembler. Alla ensembler som deltar i Länk-projektet ska få uppföra sina produktioner på en professionell teaterscen. Detta görs för att skapa möten mellan unga amatörgrupper och den professionella teatervärlden.

Två av pjäserna som har valts ut av Riksteatern till årets Länk-projekt, är skrivna av dramatiker som är bosatta och verksamma i Uppsala län.

Läs mer om Länk (regionuppsala.se)

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater