Region Uppsala erbjuder manusutveckling för länets dramatiker

2023-11-28

Under 2024 erbjuder Region Uppsala länets dramatiker och professionella teateraktörer handledning för att utveckla sina pjäser tillsammans med dramatikerna Astrid Menasanch Tobieson, Jonas Österberg Nilsson och Marie Persson Hedenius.

För att stödja och främja nyskriven dramatik och utveckla nya former för sceniskt berättande anordnar Region Uppsala ett manusutvecklingsprojekt under 2024 för dramatiker och professionellt verksamma inom teater i länet. Under projektet får deltagarna utveckla sina pjäsidéer, ha manusläsningar och få feedback på sina manuskript. Efter avslutad projektperiod kommer publikt reading-tillfälle att anordnas där skådespelare kommer att framföra delar ur deltagarnas nyskrivna manus. Både etablerade och de i början av sin yrkeskarriär är välkomna att söka.

Fyra deltagare kommer att få chans att delta i projektet och samtliga handledare, Astrid Menasanch Tobieson, Jonas Österberg Nilsson och Marie Persson Hedenius, är framstående och välrenommerade dramatiker. Projektet är en unik möjlighet att utveckla nya pjäser och skapa konstnärligt utbyte.

Ansökningsperioden sträcker sig mellan 28 november och fram till 14 januari 2024.

Läs mer om utlysningen

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan