Utlysning av mentorskapsprogram inom teaterområdet

2023-09-27

Region Uppsala utlyser ett mentorskapsprogram inom teaterområdet för genomförande under våren 2024. Genom programmet kan yrkesverksamma i Uppsala län få stöd att utveckla sina konstnärliga idéer eller sin verksamhet.

Programmet syftar till att främja konstnärliga utbyten för att utveckla och tillvarata praktiker, kunskaper och metoder hos yrkespersoner inom teaterområdet samt ge möjligheter till fördjupande reflektion för både mentorer och adepter. Det riktar sig till professionellt verksamma (exempelvis som scenografer, dramatiker, regissörer, skådespelare eller kostym-, ljud- och ljusdesigners) som vill vara adept i programmet. Den som söker ska ha viljan att utveckla sig inom sitt arbetsområde och sitt konstnärskap med stöd, kunskap och erfarenhet från en annan etablerad yrkesperson. Både etablerade och de som i början av sin yrkeskarriär och vill få bättre förutsättningar att etablera sig i länet är välkomna att söka.

I ansökan ska det framgå vilket stöd som behövs, gärna kopplat till ett projekt, en metod eller en konstnärlig idé. Adepten matchas med en mentor av Kulturutveckling (Region Uppsala) utifrån inkomna ansökningar. Mentorn väljs ut i dialog med adepten utifrån adeptens arbetsområde eller projektidé.

Ansökningsperioden sträcker sig mellan 27 september och fram till 12 november 2023.

Läs mer om Mentorskapsprogrammet inom teaterområdet

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan