Konst i Region Uppsala

Vi beställer och köper in konst till lokaler och miljöer för att alla ska få uppleva konst i vardagen.

Konst i vardagen

Konst i offentlig miljö är ett sätt att visa den samtida konsten på fler platser än gallerier och konsthallar och samtidigt ge den en stor publik. Konsten kan också ha en stor betydelse för dig som patient eller närstående i en ganska steril och kanske opersonlig vårdmiljö. En procent av de kostnader som Region Uppsala investerar i nya byggnader och ombyggnader går till konstnärlig gestaltning. Det är förvaltningen Kultur och bildning som har regionfullmäktiges uppdrag att driva projekt för att skapa nya konstverk till regionens lokaler.

Så här jobbar vi med konst

Tillsammans med brukare, arkitekter och konsulter och tar vi fram ett program för den konstnärliga gestaltningen vid renoveringar och nybyggnationer av lokaler. Konstprogrammet ligger sedan till grund för beställningar och inköp av konst. Den beställda konsten skapar en idé- och formmässig relation till platsen, rummet och verksamheten. Konsten som köps in på utställningar speglar en annan sida av den samtida konsten och bidrar till ett brett urval av idéer, uttryck och tekniker.

Konstnärlig gestalning ingång 100 på Akademiska sjukhuset.

Konstprojekt

Vi beställer och köper in offentlig konst till lokaler och miljöer. Här är några exempel.
Bild på konstverk Akademiska sjukhuset.

Se konst

Konsten finns ofta i entréer, väntrum och andra offentliga lokaler. Den är tillgänglig för alla.

Vi som jobbar med konst

Söker du efter någon av oss som jobbar med konst i Region Uppsala? Här hittar du kontaktuppgifter. 

Yvonne Billman

Projektledare konst

Per Olof Larsson

Projektledare konst

Eva Rosengren

Projektledare, konst

Wanja Eriksson

Projektledare

Andreas Bjersby

Enhetschef konstenheten