Konst i Region Uppsala

Region Uppsalas konst finns ofta i entréer, väntrum och andra offentliga lokaler. Konsten är tillgänglig för alla som är intresserade av och nyfikna på att uppleva den. Många konstverk finns dessutom utomhus.

Konst i offentlig miljö är viktig

Konst i offentlig miljö är ett sätt att visa den samtida konsten på fler platser än gallerier och konsthallar för en stor publik. Konsten kan också ha en stor betydelse för dig som patient eller närstående i en ganska steril och kanske opersonlig vårdmiljö. En procent av de kostnader som Region Uppsala investerar i nya byggnader och ombyggnader går till konstnärlig gestaltning. Det är förvaltningen Kultur och bildning som har regionfullmäktiges uppdrag att driva projekt för att skapa nya konstverk till regionens lokaler.

Exempel på genomförda konstprojekt

Du kan se många av våra konstprojekt i vår filmkanal Konst i Region Uppsala (Streamio).

Till filmkanalen

Så här jobbar vi med konst

Tillsammans med brukare, arkitekter och konsulter och tar vi fram ett program för den konstnärliga gestaltningen vid renoveringar och nybyggnationer av lokaler. Konstprogrammet ligger sedan till grund för beställningar och inköp av konst. Den beställda konsten skapar en idé- och formmässig relation till platsen, rummet och verksamheten. Konsten som köps in på utställningar speglar en annan sida av den samtida konsten och bidrar till ett brett urval av idéer, uttryck och tekniker.

Är du professionellt verksam konstnär eller formgivare? Besök oss då på vår samverkanswebb.

Samverkanswebben

Vi som jobbar med konst

Söker du efter någon av oss som jobbar med konst i Region Uppsala? Här hittar du kontaktuppgifter. 

Yvonne Billman

Projektledare konst

Wanja Eriksson

Projektledare

Andreas Bjersby

Enhetschef konstenheten

Sofie Johansson

Projektledare