Vandringsutställningen 60 år med grafik – Ur Region Uppsalas samling

Vandringsutställningen 60 år med grafik – Ur Region Uppsalas samling består av grafiska konstverk från Region Uppsalas konstsamling. Verken är från olika årtal, allt ifrån 60-talet fram till idag.

Konstverken är skapade av olika konstnärer och i olika grafiska tekniker som exempelvis träsnitt, etsning, serigrafi och litografi. Konstenheten vid Region Uppsala har utställningen sammanställt ett urval av konstverk utifrån en vilja att visa den bredd och mångfald av grafiska tekniker som ryms i samlingen.

Utställningen, som turnerar runt om i Uppsala län under år 2022–2023, ämnar ge länets invånare möjlighet att ta del av konst som vanligtvis är placerad någonstans i Region Uppsalas offentliga lokaler. Utställningen produceras i ett samarbete mellan Region Uppsalas enheter Konstenheten och Kulturutveckling.

Turnéplan för vandringsutställningen

(Listan kommer att fyllas på med fler platser eftersom)

14 augusti – 10 september 2023: Centrum för idrott och kultur Knivsta
28 september – 4 november 2023: Möbeln i Tierp

Läs mer om Region Uppsalas offentliga konst.

Filmen 60 år med grafik