Växelspel

Ett projekt utifrån Stig Dagermans författarskap med stöd av Kulturrådet.

Växelspel är ett treårigt projekt med stöd från Kulturrådet. Projektägare är Region Uppsala, Kultur och bildning och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart. Det övergripande syftet med Växelspel är att förnya samverkansformer mellan region, kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället i Uppsala län. Olika aktörer kommer att kunna bidra genom en växelverkan utifrån egna drivkrafter och möjligheter.

Projektet vill särskilt:

  • stimulera den konstnärliga utvecklingen i länet
  • stödja litteraturen som konstform tillsammans med dramatik och scenkonst
  • skapa intresse för litteratur och kultur hos unga med utgångspunkt i Dagermans författarskap

Med inspiration från Dagermans verk vill projektet vårda minnet av ett betydande författarskap, inspirera nya generationer till läsning, eget skapande och skapa residens för konstnärlig utveckling. Regionen vill även testa växelspelet mellan viktiga aktörer i länet. Projektägare är Region Uppsala, Kultur och bildning och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart.

Personer som skriver vid lågt cafébord

Kompetensfrukost: Litteraturbanken – en litterär guldgruva

Den 14 februari klockan 9-10 berättar författaren och litteraturprofessorn Johan Svedjedal om Litteraturbanken. Kompetensfrukosten sker via Teams.
Barn som blåser på en maskros så att maskrosfrön flyger

Workshop för barn under påsklovet

Du som arbetar på bibliotek kan boka en kreativ workshop för barn baserat på Stig Dagermans författarskap under påsklovet 2023. Läs mer och boka på vår samverkanswebb.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Fia Söderberg

Verksamhetsutvecklare litteratur