Växelspel

Växelspel är ett treårigt projekt med stöd från Kulturrådet och pågår 2021-2024. Projektägare är Region Uppsala och Älvkarleby kommun är en medfinansierande samarbetspart. Syftet är att stödja litteraturen som konstform och förnya samverkansformer mellan Region Uppsala, det offentliga och det professionella kulturlivet i Uppsala län.

I centrum står Stig Dagermans författarskap (1923-1954). Han föddes i Älvkarleby och 2023 är det 100 år sedan hans födelse. Han är en av de mest kända svenska författare som debuterade på 40-talet och översatt till många olika språk. Under sitt relativt korta liv publicerade han romaner, noveller, dikter, teaterpjäser och journalistiska texter.

Projektet vill uppmärksamma Dagerman och genom hans texter inspirera till olika aktiviteter, samarbeten och ett utforskande arbetssätt för konstnärlig utveckling och ökad kunskap om författarskapet.

Det gör vi genom att:

  • arrangera nätverksträffar och inspirationsträffar för intresserade
  • stödja initiativ från kulturlivet och kan vara samarbetspart och delfinansiera vissa projekt
  • driva egna initiativ som uppmärksammar Dagerman.

Samarbeten inom Växelspel

I projektet samarbetar vi med kulturskapare och institutioner som arbetar med att undersöka Dagermans författarskap på olika sätt.

Några av de aktörer vi samarbetar med är:

Några av de aktörer vi samarbetar med är: Älvkarleby kommun, ICORN, Uppsala kommun, Lo Dagerman, Bengt Söderhäll, föreningen Litteraturcentrum, folkhögskolan Biskops Arnö, Franklin reportage, Klaus Pontvik och Uppsala internationella gitarrfestival, Litteraturens hus, Uppsala författarsällskap, folkhögskolan i Tierp, Daniel Östersjö, Elin Hilläng, Danny Wattin, Emil T. Jonsson, Björn Boström, Gabriel Gumucio, Jan Winter, Thommy Wahlström, Elin Hjert  och Torhild Elisabet Sandberg.

Med stöd av Kulturrådet.

Två personer spelar in podd i studio

Dagerman 100 år – Dagermanpodden

Lyssna på Dagermanpodden av Lo Dagerman och Bengt Söderhäll, nya avsnitt varje måndag.

Nedladdningsbar textsamling med 12 texter

Med detta nedladdningsbara häfte vill vi inspirera dig som kanske inte läst Dagerman tidigare. Till exempel du som jobbar på bibliotek och vill hålla i en bok-cirkel med kortare texter av Dagerman, eller du som vill läsa högt för en grupp människor. Kanske är du läsledare för Shared Reading och vill hitta texter att läsa i din grupp? Texterna fungerar för cirklar och högläsning. 

Mer att läsa om Dagerman på externa webbar

Se alla kommande evenemang från Kultur och bildning.

Till kalendariet

Kontakt

Fia Söderberg

Verksamhetsutvecklare litteratur