Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Inköp och upphandling

Region Uppsala köper varje år varor och tjänster för flera miljarder kronor. Statliga myndigheter, kommuner och regioner följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Syftet med upphandlingsprocessen är att hantera skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och se till att Region Uppsalas verksamheter får varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt kostnad.

Annonsering av upphandlingar

Våra Lou-, Luf-, Luk- och ersättningsetableringar annonseras via upphandlingstjänsten Tendsign eller vår egen annonsportal. Annonser gällande Lov annonseras via valfrihetswebben.

Aktuella upphandlingar i upphandlingstjänsten TendSign på opic.com

Aktuella upphandlingar gällande tjänster enligt lagen om valfrihetssystem på Valfrihetswebben.se

Avtal

Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för samordnad upphandling av varor (förutom förbrukningsvaror), medicinteknisk utrustning och tjänster för Region Uppsala. Avtal hittar du i avtalsdatabasen. Om du inte hittar avtalet du söker är du välkommen att kontakta oss.

Avtalsdatabasen på tendsign.se 

Upphandlade förbrukningsvaror är redovisade på Varuförsörjningens webbplats.

Hållbar upphandling

Inom våra verksamheter används mycket förbrukningsmaterial, till exempel undersökningshandskar och rengöringsmedel. Vid tillverkningen går det åt både råvaror och energi, något som påverkar vår miljö. I vissa varor ingår även ämnen som är farliga för miljön och som kan spridas i naturen när de används eller när de blir avfall.

När vi ställer miljökrav vid upphandlingarna kan vi välja de varor som har liten miljöpåverkan – ifall funktionen är lika bra. Priset är förstås också viktigt. 

Miljöhänsyn vid upphandling

Region Uppsala upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka en miljard kronor per år. Miljöhänsyn tas vid alla upphandlingar där så är möjligt. Vissa varor och tjänster har stor miljöpåverkan.

När vi ska upphandla dessa varor och tjänster är det extra viktigt att ställa miljökrav. Exempel med stor miljöpåverkan: 

  • Transporttjänster.
  • Kemiska produkter.
  • Läkemedel.
  • Byggentreprenader.
  • It-utrustning.
  • Livsmedel.

För dig som samverkar med oss finns en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben