Frågor om inköp och upphandling?

Har du frågor om inköp och upphandling

Kontakt

Inköp- och upphandlingsenheten

Storgatan 27, 753 31 Uppsala