Miljö i trafiken

Vi vill få så många som möjligt att byta från att åka bil till buss eller tåg. Ju fler vi lyckas få att resa med oss, desto bättre mår miljön.

Vi gör vårt bästa för att påverka alla beslut som belastar miljön. Till exempel vilka fordon vi köper in, hur trafiken planeras, hur våra bussar och tåg körs, olika åtgärder för infrastrukturen samt val av teknik och bränsle. Vårt mål är att kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart resande och en god miljö.

Vi har ett ansvar. Bara att vi finns och att många använder sig av vår trafik bidrar till att miljön mår bättre. Det är vi stolta över. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda. Vi vill göra allt vi kan för att minska påverkan på miljö och klimat av utsläpp, buller, trängsel med mera.

Det finns mycket att tänka på och ta hänsyn till. En resa med kollektivtrafiken som ersätter en resa med bil innebär att miljön mår bättre, men utsläppen från bussar innebär en miljöbelastning. Det måste vi självklart ta ansvar för och göra vårt bästa för att ändra på.

Fossilfria bränslen fasas ut

Det håller inte i längden att bränna upp jordens resurser för att vi ska kunna resa. Vi måste sluta använda fossila bränslen och istället hitta lösningar som bygger på förnybara drivmedel.

De fossila bränslena har varit dominerande under väldigt lång tid och när de nu ska fasas ut är det inte möjligt att ersätta dem med enbart ett nytt bränsle. Istället arbetar vi för att bli mer flexibla och kunna nyttja olika typer av fossilfria bränslen.

Biogas

I allt större utsträckning använder vi biogas som drivmedel. Biogasen produceras lokalt av förnybar råvara i form av hushållsavfall, ett smart val ur mer än en synvinkel alltså. Påverkan på miljön minskar och tillgången på bränslet är säkrare tack vare den lokala produktionen. Dessutom skapas sysselsättning i länet och teknikutvecklingen förs framåt.

El

En elektrifiering av stadstrafiken i Uppsala är påbörjad och inom något år rullar de första helt batteridrivna bussarna på Uppsalas gator. Dessa elbussar kommer laddas nattetid på den nya stadsbussdepån i Fyrislund. Eldrivna bussar trafikerar också i mindre utsträckning i Enköping och Bålsta och arbete pågår för att skapa ytterligare möjligheter för eldrift i dessa tätorter.

Elhybridbussar används sedan några år tillbaka i Uppsala stadstrafik. Precis som för de kommande batteribussarna bidrar dessa till att vi närmar oss målet om en fossilfri trafik. Samtidigt ger det positiva effekter för miljön genom minskade utsläpp och minskat buller.

Biodiesel

Det tredje drivmedlet som används i vår trafik är biodiesel. Biodiesel liknar fossil dieselolja, men framställs av vegetabiliska oljor eller animaliska fetter. Den stora fördelen med detta drivmedel är att det kan användas i befintlig infrastruktur och i befintliga fordon. Det krävs alltså inga stora kostsamma omställningar för att nå fossilfri trafik även på platser där gas- eller laddinfrastruktur inte hunnit byggas ut.

Vilka råvaror som används för att producera biodieseln är dock avgörande för drivmedlets miljöprestanda och beskattning. Detta styrs ofta av lagar och förordningar inom EU och på nationell nivå och det är viktigt att följa detta för att säkerställa så miljövänlig biodiesel som möjligt.

Kontakt

Evan Mitchell

Miljöstrateg