Delaktighet, inkludering och samråd

Enligt minoritetslagen ska Region Uppsala ge de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem. Detta kan förverkligas på olika sätt, vi anordnar bland annat ett antal samråd per år som är öppna för samtliga minoriteter där aktuella ämnen, synpunkter, tips och frågor kan lyftas.

Du som tillhör en nationell minoritet har alltid möjlighet att kontakta oss för att ställa frågor eller framföra synpunkter. Det kan du göra antingen skriftligt eller muntligt.

Vad säger minoritetslagen om inflytande?

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Kommuner och regioner ska även anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 

Samråd i Region Uppsala

Samråden hålls regelbundet cirka två gånger per år och är öppna för representanter för någon av länets minoritetsföreningar och för medborgare utan föreningstillhörighet.

Samråd finskt förvaltningsområde

Dessa samråd hålls två gånger per år. Samråden för år 2023 har ägt rum.

Samråd nationella minoriteter​

Samråden behandlar aktuella och tematiska frågor, exempelvis utifrån vad som är aktuellt i våra olika verksamheter samt önskemål som inkommit.

Kontakt

Martina Melander