Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Nationella minoriteter

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska förvaltningsmyndigheter i Sverige informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter. Region Uppsala är skyldig att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

De fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har särskilda rättigheter i sina kontakter med Region Uppsala. Syftet med dessa rättigheter är att motverka diskriminering och utsatthet, möjliggöra inflytande och delaktighet samt stödja språk och kulturell identitet.

Samråd med nationella minnoriteter

Samråd med de nationella minoriteterna genomförs i syfte att ge möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Det gäller även barns och ungas möjligheter till inflytande.

Läs mer och anmäl dig till samråd för nationella minoriteter i Uppsala län.

Kulturplan för att skydda och främja

Genom Region Uppsalas kulturplan tas ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli), men även att främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i länet. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Förvaltningsområde för finska

Uppsala län är förvaltningsområde för finska. Det innebär att Region Uppsala är skyldig att erbjuda invånare att använda och få svar på finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter.

Region Uppsala är skyldig att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

Läs mer om Region Uppsalas insatser för finsk kultur.

Samråd om statsbidraget kopplat till finskt förvaltningsområde

Läs mer och anmäl dig till samråd för finskt förvaltningsområde Uppsala län.