Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping är ett länsdels- och akutsjukhus för södra länsdelen. Verksamheten drivs i nära samarbete med Akademiska sjukhuset och Håbo och Enköpings kommuner.

Inom lasarettet finns gynekologi, kirurgi, urologi, ortopedi, röntgen, intern-medicin, intensivvård, rehabilitering, och lasarettsansluten hemsjukvård. Det finns dessutom konsultmottagning för ögon, hud och onkologi. Lasarettets akutmottagningen har öppet dygnet runt.
Lasarettet ger klinisk utbildning för blivande läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal.

Kontakt

Postadress

Region Uppsala
Lasarettet i Enköping
751 85 Uppsala

Lasarettet i Enköping

Kungsgatan 69-71, Enköping