Folktandvården

Folktandvården är en del av Region Uppsala. Med hjälp av Folktandvården tar Region Uppsala ansvar och lever upp till tandvårdslagen genom rätt till lika tandvård till alla länsinvånare.

Folktandvården är en viktig del i samhällets folkhälsoarbete och behandlar både barn och vuxna. Folktandvården har sedan 1942 tagit ansvar för munhälsan och ger alla jämlik tandvård enligt tandvårdslagen.

Inom Folktandvården arbetar cirka 590 personer med allmäntandvård, specialisttandvård och medicinsk tandvård fördelat på 25 kliniker runt om i länet. Folktandvården har specialistkliniker inom samtliga sju tandvårdsspecialiteter, i både Uppsala och Enköping.

Vid Centrum för medicinsk tandvård finns en mottagning för tandvårdsrädda, Kunskapscentrum för äldretandvård samt en mobil klinik för tandvård i ordinärt eller särskilt boende.

Vid Folktandvården Vretgränd i Uppsala finns en akutmottagning som har öppet på helgerna. På vardagarna har allmäntandvårdskliniker tider för akuta tandvårdsbesvär.

Folktandvården erbjuder en ettårig introduktionsutbildning till nyutexaminerade tandläkare, tandhygienister och tandköterskor. Varje år pågår runt 30 forsknings- och utvecklingsprojekt i Folktandvården Uppsala län.

Folktandvårdens uppdrag från Region Uppsala är att:

  • Stödja länsinvånarna till en förbättrad eller fortsatt god munhälsa genom ett effektivt hälsoinriktat arbete.
  • Ge barn, ungdom och vuxna individuellt anpassad vård av hög kvalitet så kostnadseffektivt som möjligt.
  • Vara en resurs för äldre och personer med funktionsnedsättning samt för personer med eftersatt vårdbehov.
  • Ha resurser för vissa odontologiska specialiteter och akut tandvård för länsinvånarnas behov.
  • Tillhandahålla och fördela vården på lika villkor för hela befolkningen oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.
  • Ha dokumenterade rutiner för patientsäkerhet.

Kontakt

Folktandvårdens ledningskontor

Kungsgatan 62

Hitta på sidan