Koncernledningen

Koncernledningen ska med de politiska uppdragen som grund stödja regiondirektören att nå framgång i utvecklingen av Region Uppsalas alla verksamheter.

Gruppen leds av regiondirektören och är sammansatt av förvaltningsdirektörer, VD för Gamla Uppsala Buss samt avdelningschefer vid Regionkontoret.

Johan von Knorring, regiondirektör

Johan von Knorring, regiondirektör

018-617 18 70

Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör

Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör

018 -617 20 22

Anneli Kjellberg, digitaliseringsdirektör

Anneli Kjellberg, digitaliseringsdirektör

018-611 61 15

Annika Eklund, kulturdirektör

Annika Eklund, kulturdirektör

018-617 37 87

Christina Dahlmann, nämndkansliet

Christina Dahlmann, biträdande förvaltningsdirektör för Regionkontoret

018-611 61 18

Eva Olin, ekonomidirektör

Eva Olin, ekonomidirektör och biträdande regiondirektör

018-617 38 19

Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör

Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör

018-611 65 67

Karin Svingby, förvaltningsdirektör Trafik och samhälle

Karin Svingby, förvaltningsdirektör Trafik och samhälle

018-617 48 83

Louise Hamark, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa
Louise Hamark, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

018-617 17 10

Marianne Van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset och tillförordnad sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping

Marianne Van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset

018-611 13 42

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

018-611 43 74

Patrik Häggstrand, förvaltningsdirektör Fastighet och service

Patrik Häggstrand, förvaltningsdirektör Fastighet och service

018-617 23 35

per-andersson.jpg

Per Andersson, sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping

070-340 06 21

Rebecca Fredriksson, kommunikationsdirektör

Rebecca Fredriksson, kommunikationsdirektör

018-611 60 72

Sofia Reinholdsson.jpg

Sofia Reinholdsson, tf HR-direktör

018-612 29 73

Stefan von Below.jpg

Stefan von Below, VD Gamla Uppsala Buss AB

072-155 69 66

Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör

Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör

018-617 38 33

Kontakt

Region Uppsalas växel

Telefon: 018-611 00 00

Fax: 018-611 60 10

E-post till registrator 

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se

Post

Region Uppsala

Box 602, 751 25 Uppsala

Hitta på sidan