Koncernledningen

I koncernledningen representeras Region Uppsalas förvaltningar och regionkontorets avdelningar av respektive direktör.

Direktörerna har regelbundna möten där de diskuterar och beslutar i regionövergripande frågor såsom nya satsningar, strategiska beslut och budgetfrågor. Koncernledningen leds av regiondirektören.

Johan von Knorring, regiondirektör

Johan von Knorring, regiondirektör
018-617 18 70

Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör

Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör
070-564 68 40

Anneli Kjellberg, digitaliseringsdirektör

Anneli Kjellberg, digitaliseringsdirektör
018-611 61 15

Annika Eklund, kulturdirektör.

Annika Eklund, kulturdirektör
018-617 37 87

Christina Dahlmann, nämndkansliet

Christina Dahlmann, stabschef
018-611 61 18

Eva Olin 90x140.jpg

Eva Olin, ekonomidirektör
018-617 38 19

Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör

Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör
018-611 65 67

Johanna Woltjer, sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping

Johanna Woltjer, sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping
017-141 80 10

Jonas Skovgaard, VD Gamla Uppsala Buss AB

Jonas Skovgaard, vd Gamla Uppsala buss AB
018-444 58 58

Maria Rosén, HR-direktör

Maria Rosén, HR-direktör
018-617 24 16

Marianne van Rooijen_webb.png

Marianne van Rooijen, tf. sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
018-611 13 42

Mikael Köhler

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
018-611 43 74

Rebecca Fredriksson

Rebecca Fredriksson, kommunikationsdirektör
018-611 60 72

Stefan Adolfsson_webb.jpg

Stefan Adolfsson, tf. förvaltningsdirektör Trafik och samhälle
018-611 19 64

Tobias Arvidsson, regional utveclingsdirektör

Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör
018-617 38 33

Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa
018-611 76 01

Kontakt

Region Uppsalas växel

Telefon: 018-611 00 00
Fax: 018-611 60 10

E-post till registrator 

region.uppsala@regionuppsala.se

Post

Region Uppsala
Box 602, 751 25 Uppsala

Hitta på sidan