Koncernledningen

I koncernledningen representeras Region Uppsalas förvaltningar och regionkontorets avdelningar av respektive direktör.

Direktörerna har regelbundna möten där de diskuterar och beslutar i regionövergripande frågor såsom nya satsningar, strategiska beslut och budgetfrågor. Koncernledningen leds av regiondirektören.

Johan von Knorring, regiondirektör

Johan von Knorring, regiondirektör

018-617 18 70

Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör

Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör

018 -617 20 22

Anneli Kjellberg, digitaliseringsdirektör

Anneli Kjellberg, digitaliseringsdirektör

018-611 61 15

Annika Eklund_webb2jpg.jpg

Annika Eklund, kulturdirektör

018-617 37 87

Christina Dahlmann, nämndkansliet

Christina Dahlmann, stabschef

018-611 61 18

Eva Olin_webb.jpg

Eva Olin, ekonomidirektör

018-617 38 19

Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör

Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör

018-611 65 67

Jonas Skovgaard, VD Gamla Uppsala Buss AB

Jonas Skovgaard, vd Gamla Uppsala buss AB

018-444 58 58

Karin Svingby_90x140.jpg

Karin Svingby, förvaltningsdirektör Trafik och samhälle

018-617 48 83

Maria Rosén, HR-direktör

Maria Rosén, HR-direktör

018-617 24 16

Marianne van Rooijen_webb.png

Marianne Van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset och

tf. sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping

018-611 13 42

Mikael Köhler

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

018-611 43 74

Rebecca Fredriksson

Rebecca Fredriksson, kommunikationsdirektör

018-611 60 72

Tobias Arvidsson_webb2.jpg

Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör

018-617 38 33

Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

018-611 76 01

Tomas Eriksson, tf förvaltningsdirektör Fastighet och service

Tomas Eriksson, tf förvaltningsdirektör Fastighet och service

018-611 61 51

Kontakt

Region Uppsalas växel

Telefon: 018-611 00 00

Fax: 018-611 60 10

E-post till registrator 

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se

Post

Region Uppsala

Box 602, 751 25 Uppsala

Hitta på sidan