Koncernledningen

Koncernledningsgruppen ska med de politiska uppdragen som grund stödja regiondirektören att nå framgång i att förvalta och utveckla Region Uppsalas verksamheter.

Koncernledningsgruppen leds av regiondirektören och består av direktörer vid Region Uppsalas ledningskontor, förvaltningsdirektörer och VD för Gamla Uppsala Buss. 

Medverkan i koncernledningsgruppen sker på grundval av de roller som medlemmarna har och för att de med chefsansvar inom organisationen ska bidra till god kvalitet i styrning och ledning av Region Uppsala. 

Johan von Knorring

Regiondirektör

Region Uppsalas ledningskontor

018-61 71 870

johan.von.knorring@regionuppsala.se

Mejla Johan von Knorring

Andreas Muranyi Scheutz

Forsknings- och innovationsdirektör

Region Uppsalas ledningskontor

018-61 72 022

andreas.scheutz@regionuppsala.se

Mejla Andreas Muranyi Scheutz

Anneli Kjellberg

Digitaliseringsdirektör

Region Uppsalas ledningskontor

018-611 61 15

anneli.kjellberg@regionuppsala.se

Mejla Anneli Kjellberg

Annika Eklund

Kulturdirektör

Kultur och bildning

018-61 73 787

annika.eklund@regionuppsala.se

Mejla Annika Eklund

Christina Dahlmann

Biträdande förvaltningsdirektör

Region Uppsalas ledningskontor

018-611 61 18

christina.dahlmann@regionuppsala.se

Mejla Christina Dahlmann

Eva Olin

Ekonomidirektör, biträdande regiondirektör

Region Uppsalas ledningskontor

018-61 73 819

eva.olin@regionuppsala.se

Mejla Eva Olin

Gunilla Swanholm

Tandvårdsdirektör

Folktandvården

018-611 65 67

gunilla.swanholm@regionuppsala.se

Mejla Gunilla Swanholm

Karin Svingby

Trafikdirektör

Trafik och samhälle

018-61 74 883

karin.svingby@regionuppsala.se

Mejla Karin Svingby

Louise Hamark

Förvaltningsdirektör, Nära vård och hälsa

018-61 71 710

louise.hamark@regionuppsala.se

Mejla Louise Hamark

Marianne Van Rooijen

Sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset

018-61 22 342

marianne.van.rooijen@akademiska.se

Mejla Marianne Van Rooijen

Mikael Köhler

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Uppsalas ledningskontor

018-611 43 74

mikael.kohler@regionuppsala.se

Mejla Mikael Köhler

Patrik Häggstrand

Förvaltningsdirektör, Fastighet och service

patrik.haggstrand@regionuppsala.se

Mejla Patrik Häggstrand

Per Andersson

Sjukhusdirektör, Lasarettet i Enköping

018-611 31 14

per.andersson@regionuppsala.se

Mejla Per Andersson

Rebecca Fredriksson

Kommunikationsdirektör

Region Uppsalas ledningskontor

018-611 60 72

rebecca.fredriksson@regionuppsala.se

Mejla Rebecca Fredriksson

Sofia Birk

HR-direktör

Region Uppsalas ledningskontor

018-61 74 208

sofia.birk@regionuppsala.se

Mejla Sofia Birk

Stefan von Below

VD Gamla Uppsala Buss AB

072-155 69 66

Tobias Arvidsson

Regional utvecklingsdirektör

Region Uppsalas ledningskontor

018-61 73 833

tobias.arvidsson@regionuppsala.se

Mejla Tobias Arvidsson

Kontakt

Region Uppsalas växel

Telefon: 018-611 00 00

Fax: 018-611 60 10

E-post till registrator 

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se

Post

Region Uppsala

Box 602, 751 25 Uppsala

Hitta på sidan