Kultur och bildning

Kultur och bildning arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, bidrag och stipendier.

Vi arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, att du ska få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig, och att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. 

I Kultur och bildning ingår konstenheten, kulturutvecklingsenheten, strategiska enheten, Region Uppsala folkhögskola samt Wiks slott. Arbetet styrs av kulturnämnden. Region Uppsala är huvudman för Musik i Uppland och Upplandsmuseet.

Kontakt

Kultur och bildning

Storgatan 27 Uppsala