Samhällsplanering

Effektiva kommunikationer knyter samman regionen. Att kunna resa snabbt och enkelt gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera rätt personal och ökar invånarnas chans att få jobb.

Vi gör investeringar i cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Det handlar även om åtgärder som att förbättra kapaciteten och säkerheten i transportsystemet.

I första hand gäller det åtgärder i vägsystemet, inklusive cykelvägar, men det kan även innefatta åtgärder i järnvägssystemet och insatser kopplade till sjöfart eller luftfart.

Det handlar också om digitalisering, som skapar och stärker nya möjligheter till kontakt, kommunikation och delaktighet. 

Läs mer om respektive område

Bildikon på en cykel

Cykelstrategi

Läs den regionala cykelstrategin och se de tre målen inför 2030.
Bildikon på ett tåglok framifrån

Infrastruktur och hållbart resande

Vi på regional utveckling för samhällsplanering förbättrar framkomligheten och tillgängligheten i transportsystemet. Läs mer om hur vi gör detta.
Bildikon på två tomma pratbubblor

Digitalisering

Digitalisering kapar och stärker nya möjligheter till kontakt, kommunikation och delaktighet. Läs mer om arbetet här.