Regional utveckling

Uppsala län ska kunna erbjuda ett gott liv i en hållbar och nyskapande kunskapsregion. För att nå dit krävs kunskap och arbete för en regional hållbar utveckling. Det sker genom våra verksamheter och i samverkan mellan länets offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle.  

Samhällsplanering

Läs mer om hur investeringar i effektiva kommunikationer knyter samman regionen.

EU påverkar och stöttar

Läs mer om hur Region Uppsala bevakar och informerar om EU-program och bidrar till projekt av strategisk betydelse.

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Läs den regionala utvecklingsstrategin här.

Folkhälsa i Uppsala län

Läs mer om länets folkhälsoarbete.

Innovation

Läs mer om hur vi arbetar med innovation för att ligga i framkant inom hälso- och sjukvård.

Näringsliv

Läs mer om hur Region Uppsala gör det lättare för företag att starta och växa.

Kompetensförsörjning

Läs mer om regional kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsliv. 

För dig som samverkar med oss inom regional utveckling.

Samverkanswebben