Kollektivtrafik och infrastruktur – fyra spår

Fyrspårsavtalet är ett investeringspaket som finansierar två nya spår mellan Uppsala och Stockholms länsgräns, två nya tågstationer vid Alsike och Bergsbrunna, nya bostäder och en långsiktig och hållbar kollektivtrafik.

Animerad bild av framtida spårväg i stadsmiljö

Spårväg

Spårvägen är en del av Fyrspårsavtalet och en hållbar lösning på det snabbt ökande behovet av en kapacitetsstark kollektivtrafik.
Personer stiger av tåg på perrong

Fyrspårsavtalet

Läs mer om vad som är beslutat i Fyrspårsavtalet.
Tre unga personer går på tågperrong i stadsmiljö

Uppsala C

Vi bygger om stationsområdet för att ge plats till fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser i samband med att järnvägen byggs ut och kollektivtrafiken utökas.

En del av den nationella planen för transportsystemet

Utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala och Stockholm ingår i den nationella planen för transportsystemet 2022–2033.  Trafikverket har i uppdrag att utreda och bygga ut Ostkustbanan till fyra spår inklusive två nya stationer mellan Uppsala och länsgränsen till Stockholm. 

Kontakt

Stefan Adolfsson

Chef för avdelningen samhällsutveckling