Näringsliv

I länet finns flera världsledande företag och branscher, bland annat inom miljö, energi och kunskapsintensiv tillverkning. Växande befolkning och ökade löner skapar underlag för många nya tjänster, handel och service.

Bildikon på tre personer

Socialt företagande

Ett socialt företag fokuserar på samhällsnytta och drivs ofta av personer med ett starkt engagemang för att bidra till samhällsförbättringar. Läs mer här.
Bildikon på tumme som pekar uppåt

Ungt entreprenörskap

Region Uppsala stödjer två organisationer som bidrar till ungas entreprenörskap.
Ikonbild på fyra händer

Stöd till företagare med anledning av coronaviruset

Samlat stöd för näringslivet i Uppsala län för att dämpa de negativa effekterna av coronaviruset.
Bildikon på två händer i ett handtag.

Fler växande företag

Projekt och stöd till företagsfrämjande organisationer.

Näringslivet i Uppsala län växer starkt, med många nystartade företag varje år och en snabb ökning av antalet sysselsatta. Rankningar visar att Uppsala är en av Europas mest innovativa regioner.

I länet finns flera världsledande företag och branscher, bland annat inom life science, miljö och energi och kunskapsintensiv tillverkning. Växande befolkning och ökade löner skapar underlag för många nya tjänster, handel och service.

Företags- och innovationsstödssystemet är väl utbyggt och gör det möjligt för nya och befintliga företag att utveckla sina affärer.

Stödjer start- och drivhusverksamhet

Region Uppsala gör det lättare för företag att starta och växa genom regionala utvecklingsanslag till utvalda näringslivsfrämjande aktörer som Almi Företagspartner, Coompanion, Connect, Drivhuset, Green Innovation Park, STUNS Energi, STUNS Life Science, Uppsala Innovation Centre och STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle).

Näringslivsutveckling

I Uppsala län prioriteras stöd till näringslivets utveckling i två huvudsakliga spår:

Smart och innovationsdriven tillväxt

  • Kraftsamla kring utbildning och forskning i världsklass vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
  • Utveckla Akademiska sjukhuset som motor för regional utveckling och kvalificerad sjukvård.
  • Stödja utvecklingen av regionens konkurrenskraftiga branscher.
  • Främja framväxen av nya tillväxtbolag genom en varaktig infrastruktur för innovation.

Fler och växande företag

  • Erbjuda rådgivning och stöd till kvinnor och män som vill förverkliga sina idéer genom eget företagande.
  • Utveckla det lokala företagsklimatet.
  • Öka näringslivets internationalisering.

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv

Erik Asplund

Näringslivsstrateg

Hitta på sidan