Ungt entreprenörskap

Dagens barn och ungdomar är morgondagens företagare.

Redan i tidig ålder behöver ungdomar utveckla sin kreativitet och se företagande som en möjlig framtid. En rad olika projekt pågår i länets kommuner för att utveckla ungdomars entreprenöriella förmågor, oavsett om det leder till företagande eller anställning.

Region Uppsala stödjer två organisationer som bidrar till ungas entreprenörskap. Ung företagsamhet (UF) jobbar med grundskola och gymnasieskola. Drivhuset riktar sig i första hand till studerande på universiteten.

Länkar till andra organisationer

Kontakt

Erik Asplund

Näringslivsstrateg