Konst i Region Uppsala

Konstenheten har regionfullmäktiges uppdrag att konstnärligt gestalta Region Uppsalas alla lokaler. Motsvarande en procent av byggnadskostnaden avsätts till konst.

Kontakt

Andreas Bjersby

Chef Konstenheten

Hitta på sidan