Konst i Region Uppsala

Konstenheten har regionfullmäktiges uppdrag att konstnärligt gestalta Region Uppsalas alla lokaler. Motsvarande 1 % av byggnadskostnaden avsätts till konst.

Kontakt

Andreas Bjersby

Projektledare konst