Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Regional kulturplan

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att Region Uppsala fördelar de årliga statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Uppsala län. Mottagare av statliga bidrag är kulturinstitutioner och verksamheter inom länet som även medfinansieras av region eller kommun. Till grund för besluten finns en regional kulturplan.

Aktuellt hösten 2021 - dialog och revidering

Just nu reviderar Region Uppsala den regionala kulturplanen inför perioden 2023-2026. Dialoger med tjänstepersoner och förtroendevalda i länet har förts under hela år 2021.

Nu är det dags för det fria kulturlivet att säga sitt om hur det är att verka professionellt i Uppsala län! Vi bjuder i samarbete med Uppsala kommun in till digitala dialogmöten med yrkesverksamma inom olika konstarter.

Läs mer och anmäl dig till onlinedialog under oktober månad. Varmt välkommen!

Inom kort kommer liknande dialoger att hållas med fokus på andra delar av länet.

Kultur i en nyskapande kunskapsregion: Region Uppsalas kulturplan 2019-2022

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala gör under ett verksamhetsår. Regionfullmäktige fastställde i juni 2018 dokumentet "Kultur i en nyskapande kunskapsregion - Region Uppsalas kulturplan 2019-2022." Kulturplanerna arbetas fram genom dialoger och samverkan med kommunerna och genom samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället i länet. Kommunerna i länet är viktiga samverkansparter: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. 

Tre utvecklingsområden

Kulturplanen lyfter fram tre kulturstrategiska utvecklingsområden:

  1. Ett rikt konstliv i en nyskapande kunskapsregion (konstpolitik som stärker konstarterna).
  2. En hög kulturell delaktighet i en region för alla (kulturpolitik som stärker människan).
  3. En attraktiv livsmiljö i en växande region (kulturplanering som stärker platsen).

Sammantaget kan insatser i denna riktning bidra till kultur som hållbar utveckling i samhället.

Läs mer i den regionala kulturplanen

Samverkanswebben finner du mer information om kultursamverkansmodellen och de kulturpolitiska mål som är utgångspunkt för den regionala kulturplanen. Där kan du även läsa mer om arbetet med att ta fram regionala kulturplaner. 

Här nedan kan du ladda ner kulturplanen.

Kontakt

Jeanette Wetterström

Strateg