Så kan du påverka

Du har möjlighet att påverka utvecklingen i Uppsala län. Dina synpunkter hjälper Region Uppsala att ta bättre beslut.

Rösta i regionvalet

Vart fjärde år har du möjlighet att påverka Uppsala läns utveckling genom att rösta i regionvalet. Röstningen sker samtidigt som kommun- och riksdagsvalet.

Läs mer om hur du röstar i Sverige och vilka olika val som finns.

Kontakta politiker och ledamöter

Du kan framföra dina synpunkter till politiker eller ledamöter i specifika styrelser och nämnder.

Hitta kontaktuppgifter till förtroendevalda och ledamöter på tromanpublik.se

Nyttja din rätt till insyn

Titta på regionfullmäktiges sammanträden

Regionfullmäktige har vanligtvis fem möten varje år. Om du vill kan du besöka ett sammanträde. Du kan också se en direktsändning av sammanträdet här på webben.

Titta på regionfullmäktiges sammanträden.

Läs nyhetsbrevet Uppsnabbat

Via nyhetsbrevet Uppsnabbat kan du läsa sammanfattningar av politiska beslut som fattas inom regionfullmäktigem regionstyrelsen och våra nämnder.

Läs senaste utskicket av Uppsnabbat.

Ta del av handlingar från diariet

Du har rätt till insyn i Region Uppsalas arbete. Av denna anledning kan du ta del av ärenden och allmänna handlingar i vårt diarium.

Ta del av handlingar från diariet.

Överklaga beslut

Du kan begära en laglighetsprövning via Förvaltningsrätten i Uppsala om du tror att ett beslut inte gått lagligt till eller om du tycker att Region Uppsala har fattat ett beslut utan att ha rätt till det.

Begär en laglighetsprövning via Förvaltningsrätten i Uppsala (domstol.se).

Fler sätt att vara med och bidra

Du kan delta och bidra på fler sätt än att rösta. Vill du engagera dig i en fråga eller föra fram din synpunkt så kan du alltid:

Du som är förtroendevald eller samverkar med oss kan besöka en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben