Säker hantering av meddelanden

Med hjälp av systemet Säkra meddelanden kan verksamheter i Region Uppsala skicka och svara på meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt.

Du behöver logga in med bank-id eller siths både för att skicka och för att läsa meddelanden.

Du som mottagare får ett e-postmeddelande med information och en länk att klicka på. Om du identifierar dig med hjälp av siths-kort det står det att du identifierar dig mot Inera. Om du identifierar dig med hjälp av bank-id ska det stå att du identifierar dig mot Region Uppsala.

Själva meddelandet kan du spara som pdf. Ladda ner eventuella bilagor som vanligt. 

Du kan bara svara på ett säkert meddelande från Region Uppsala, inte starta en ny dialog. 

Kontakt

Har du frågor och support om e-tjänster? Kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare.