Uppsnabbat trafik och samhällsutvecklingsnämnd 17 juni 2019

2019-06-17

Handlingsplan för ekonomi i balans

Efter trafik- och samhällsutvecklingsnämndens underskott 2018 uppmanade regionstyrelsen i mars 2019 att nämnden säkerställer en budget i balans för innevarande år. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden godkände idag den handlingsplan med åtgärdsprogram som är framtagen och gav trafikdirektören uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

Svenska cykelstäders politiska program

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden godkände idag det förslag på remissvar som tagits fram. Remissyttrandet till Svenska cykelstäder uppmanar att det görs en tydlig prioritering av aktiviteter. Aktiviteten "Undanröj hinder för att använda statliga medel till steg 1 och 2-åtgärder" och aktiviteterna som rör mötesfri vägar ska prioriteras högst.

Revisionssvar

Region Uppsalas revisorer har genom KPMG granskat nämndens finansiella rapportering 2018 och godkänt årsredovisningen med några rekommendationer. Trafik och samhällsutvecklingsnämnden beslutade idag att godkänna förvaltningens svar till revisionen.

Kontakt