Förstudie kring Akademiska sjukhusets vattenförsörjning inleds

Idag är det Uppsala vatten som står för Akademiska sjukhusets försörjning av dricksvatten (en förbrukning som inklusive nya ingång 100/101 tros ligga på cirka 370 000 kubikmeter per år). Detta då Akademiska sjukhusets eget vattenverk är från tidigt 1990-tal, har nått sin tekniska livslängd och bland annat inte klarar av att rena vattnet från PFAS.

Samtidigt skulle ett eget vattenverk innebära en större grad av robusthet för Akademiska sjukhuset, genom ett oberoende av den kommunala vattenförsörjningen. Därför anslog nu fastighets- och servicenämnden 300 000 kronor till en kombinerad förstudie/programfas för ett nytt eget vattenverk.

Nämnden tog också beslut om vissa omdisponeringar som innebär att det sedan finns 24 miljoner kronor för att genomföra själva projektet. Förstudien i sig beräknas ta cirka två månader att genomföra. Ett eget vattenverk innebär, frånsett ett redundant vattensystem, också lägre kostnader för köpt vatten. Enligt ärendets handlingar tros därför satsningen återbetala sig inom 10 år.