Uppsnabbat 22 november 2012

2012-11-22

Vårdgarantirapport oktober

Tillgängligheten till nybesök och operation/behandling ökar. Det visar landstingets uppföljning av kötiderna för oktober. 67,7 procent av patienterna fick tid för besök till specialist inom två månader och 64,5 procent fick operation/behandling.

För att få del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget inte klarar gränsen för kömiljarden.

Telefontillgängligheten i den landstingsdrivna primärvården var under oktober 96 procent och 92 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka. Den privat drivna primärvården hade 88 procents telefontillgänglighet och erbjöd 85 procent besök inom en vecka.

Ekonomirapport oktober

Oktobers ekonomiprognos för Akademiska sjukhuset är oförändrad jämfört med föregående månad. Detta innebär ett årsresultat som är 102 miljoner kronor sämre än budget, motsvarande 1,9 procent av sjukhusets omsättning. Lasarettet i Enköping har också en oförändrad ekonomiprognos, vilket innebär ett minus på 8,5 miljoner kronor. Primärvården prognostiserar ett plusresultat på 27 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor sämre än budget. Folktandvården har ett positivt utfall med 4 miljoner kronor bättre än budget. Detta beror bland annat på minskade personalkostnader.

Styrkort fastställda

Produktionsstyrelsen fastställde förvaltningarnas styrkort för 2013.

Kontakt