Uppsnabbat produktionsstyrelsen 12 februari 2013

2013-02-12

Placering av kök för patientmat

Det planerade nya köket för patientmat ska placeras i anslutning till den nuvarande restaurangen Blå Korset. Det beslutade produktionsstyrelsen.

En fördjupad förstudie om ett nytt kök för patientmat ska nu genomföras. Utredningen ska belysa tre olika alternativ: tillagningskök, mottagningskök samt mottagningskök som är förberett för att kunna bli tillagningskök.

Köket ska utformas så att produktionen också kan omfatta eventuell leverans till Lasarettet i Enköping samt personalmat för Akademiska sjukhuset.

Förstudien ska redovisa kostnaden för de olika alternativen jämfört med dagens kostnad.

Landstingsservice fick också i uppdrag att bjuda in till en hearing för matproducenter om vilka krav olika matlagningstekniker ställer på ett kök och övriga vårdlokaler.

Utredningen ska redovisas till produktionsstyrelsen senast i maj 2013.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att utesluta leverans från Uppsala till Enköping som ett alternativ samt att göra en kostnadsberäkning för att öppna tillagningsköket för patientmat på Lasarettet i Enköping.

Utvecklingsmedel för Primärvården

Produktionsstyrelsen godkände riktlinjer för Primärvårdens användning av utvecklingsmedel samt godkände en utvecklingsplan. Totalt finns ett budgetutrymme på 8,7 miljoner kronor för utveckling.

Budgetar fastställda

Produktionsstyrelsen fastställde 2013 års budgetar för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Habilitering och hjälpmedel, Folktandvården och Landstingets resurscentrum.

Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Habilitering och hjälpmedel har resultatmålet 0 kronor. Folktandvården ska göra ett plus på 3,8 miljoner kronor och Landstingets resurscentrum 710 000 kronor. Landstingsservice får göra ett resultat på minus 26 miljoner kronor. Primärvården har resultatmålet 0, men kommer att ha ett budgeterat överskott på 8,7 miljoner kronor.

(V) och (MP) lämnade ett yrkande om att resultatmålet för Folktandvården ska vara 6 miljoner kr.

Kontakt