Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 12 februari 2016

2016-02-12

Budgetarna för Landstigets resurscentrum och Landstingsservice klara

Fastighets- och servicenämnden har fastställt årets budget för Landstingets resurscentrum och för Landstingsservice. Nämnden fastställde även de bägge förvaltningarnas styrkort och internkontrollplaner för 2016.

Vid årsskiftet ändrades landstingets politiska organisation. Detta är första gången fastighets- och servicenämnden fattar beslut om de två förvaltningarnas budgetar, styrkort och internkontrollplaner.

Landstingets resurscentrum förväntas göra ett överskott 2016

Landstingets resurscentrum budgeterar för drygt 325 miljoner kronor i intäkter 2016. Utgifterna beräknas bli ca 324 miljoner. Den av fastighets- och servicenämnden fastställda budgeten innebär att årets resultat beräknas bli ett överskott på ca 1,3 miljoner kronor.

Nollbudget för Landstingsservice

Landstingsservice har som mål att göra nollresultat 2016. Det framgår av den budget som fastighets- och servicenämnden fastställde. Landstingsservice räknar med intäkter på drygt 1,25 miljarder kronor och följaktligen motsvarande utgifter.

Preliminära bokslut

Fastighets- och servicenämnden tog del av Landstingets resurscentrums och Landstingsservices preliminära bokslut för 2015. Av dessa framgår att de bägge förvaltningarna redovisar underskott, -18,7 respektive -38,8 miljoner.

Landstingets resurscentrum intäktsfinansierade verksamheten redovisar en ökad produktion och ett nollresultat. Förvaltningens underskott beror på kostnaderna inom den anslagsfinansierade verksamheten såsom sjukresor, kostnader för vård av egenbetalande och tillståndslösa samt smittspårning. Vårdsystemen har genom senareläggning av investeringar återbetalat sex miljoner till sjukvårdande förvaltningarna och redovisar ett nollresultat.

Under 2015 färdigställde Landstingsservice bland annat den nya miljöstationen, med möjlighet att dela upp avfallet i flera fraktioner än tidigare, vilket har inneburit ett stort steg framåt för både miljön och arbetsmiljön. Annars har den stora översynen av projektet Framtidens Akademiska präglat året. Landstingsservice redovisar det större underskottet. Underskottet beror på kostnader av engångskaraktär.

Kontakt