Uppsnabbat vårdstyrelsen 25 januari 2016

2016-01-25

Fler asylsökande ska erbjudas hälsoundersökning

Landstinget ska satsa extra medel under 2016 för att asylsökande snabbare ska kunna erbjudas hälsoundersökning. Det beslutade vårdstyrelsen.

Alla asylsökande har laglig rätt att få en hälsoundersökning. Idag finns cirka 3 900 asylsökande i länet. Några har frivilligt avstått, men många har ännu inte kallats.

Nu skjuter vårdstyrelsen till extra medel för att Cosmos, som ansvar för undersökningarna, ska kunna minska kön med 1 500 personer under 2016.

Vårdstyrelsen fastställde verksamhetsuppdragen för Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering för 2016-2018.

(KD), (M), (L) och (C) reserverade sig till förmån för egna förslag om tillägg till uppdragen. Bland annat föreslog de en satsning på vårdlotsar, att varje enhet ska ha ett bemötandeombud och att det ska tas fram en plan för hur den mobila verksamheten ska utökas och omfatta hela länet.

Budgetar för förvaltningar fastställda

Vårdstyrelsen fastställde budgetar för förvaltningarna för 2016.

Primärvården och Hälsa och habilitering har som mål att göra nollresultat under 2016. Målet för Folktandvården är att ge ett överskott på 6 miljoner kronor.

(SD) yrkade på återremiss för budgetarna.

Kontakt