Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 17 december 2018

2018-12-17

Programarbete för hantering av formalin

Ämnet formalin (formaldehyd) är sedan 1 jan 2016 klassat av Arbetsmiljöverket som ett farligt och giftigt ämne. Utöver denna klassning har Uppsala kommun sedan december 2015 skärpt kraven angående utsläpp av kemikalier i avloppsledningsnätet. Sektionen klinisk patologi vid Akademiska laboratoriet hanterar stora mängder formalin. Med dagens hantering av formalin uppfyller verksamheten inte ställda krav.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden idag att ett programarbete för hantering av formalin ska starta. Programarbetet får maximalt kosta 1,28 miljoner kronor, pengarna tas från investeringsbudgetens post för oförutsedda utgifter.

För att projektet ska gå vidare till ett genomförande krävs det att sjukhusstyrelsen eller regionstyrelsen omdisponerar investeringsmedel från 2019 års investeringsbudget. 

Hälsoäventyret får nya lokaler i Uppsala

Region Uppsalas hälsopedagogiska verksamhet Hälsoäventyret har sedan våren 2017 stått utan lokal i Uppsala. Nu får de en ny lokalisering. Hösten 2019 kan verksamheten öppna.

Förvaltningsdirektören för Fastighet och service fick i uppdrag att hyra Fålhagsleden 51 för Hälsoäventyrets verksamhet.

Kontakt