Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 21 februari 2018

2018-02-21

Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov inom fastighets- och servicenämndens verksamhetsområde

Inför arbetet med att ta fram Region Uppsalas fastighetsinvesteringsplan ska alla förvaltningar identifiera nya fastighetsinvesteringsbehov som kan föreslås till investeringsplanen 2019–2028.

Fastighets- och servicenämnden ska sedan prioritera de behov, utifrån de beslutade prioriteringsriktlinjer i fastighetsinvesteringsprocessen, som styrelsen/nämnden anser ska gå vidare till investeringsplanen.

Nämndens förvaltning, Fastighet och service Region Uppsala, har tagit fram tre områden där det finns nya investeringsbehov. Dessa är brandåtgärder, inomhusmiljö och behov av parkering inklusive vägåterställning vid Ingång 100.

Totalt beräknas dessa nya investeringar kosta 537 miljoner kronor.

Resurscentrum har inga nya investeringsbehov.

Akademiska sjukhuset fortsätter få sin patientmat levererad från Region Västmanland

Akademiska sjukhuset kommer fortsätta få sin patientmat levererad från Region Västmanland. Patientmaten kommer att levereras från Region Västmanland tills frågan om ett nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset har utretts färdigt och beslut om att bygga har tagits.

Avtalet förlängs från den 1 januari 2019 till den 31 december 2019.

Genomförandebeslut antaget för tillgänglighet och vägar

Inför slutförandet av ingång 100, som beräknas vara klar under hösten 2018, måste delar av vägen bakom Psykiatrins hus och upp till Dag Hammarskjölds väg flyttas från sitt temporära läge för att kunna ansluta till den nya vård- och behandlingsbyggnaden.

Den temporära vägen har orsakat belastningsskador på F13-garaget som måste åtgärdas. I samband med detta behöver hela tillgängligheten för patienter och besökande till Kvinno- och barnsjukhuset, F-blocket, förändras i enlighet med dagens krav vid större ombyggnad. Ombyggnaden omfattar bland annat ett nytt trapphus, en hiss från F 13-garaget, ett nytt parkeringssystem samt ett förbättrat klimatskal.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden att projektet ska starta. Den totala investeringskostnaden för projektet får maximalt uppgå till 33 miljoner kronor.

Möjligheten att inrätta en pendlarparkering

Inför ombyggnationen av F13-garaget på Akademiska sjukhuset, som rymmer 130 parkeringsplatser. Emilie Orring (M), Per Norstedt (C), Håkan Marklund (L) och Pontus Lamberg (KD) har initierat ett ärende till nämnden att titta över möjligheten att få till en pendlarparkering i närheten av Akademiska sjukhuset.

Fastighet och service har påbörjat en diskussion med Sportfastigheter AB om att få hyra cirka 100 – 150 platser vid Studenternas IP. Innan avtal skrivs med hyresvärden Sportfastigheter AB behövs det en hyreskostnad och tidsperiod för uthyrningen.

Finansiering av pendlarparkeringen kommer att ske via parkeringsavgift.

Detta ärende ses som besvarat.

Kontakt