Avgiftsfri vaccination mot TBE införs för barn och ungdom

Region Uppsala kommer att införa avgiftsfri vaccinering mot TBE för barn och ungdomar mellan 3 och 18 års ålder. Detta beslutade regionfullmäktige vid sitt möte. TBE (tickborne encephalitis) är en infektionssjukdom som sprids av fästingar, och som i vissa fall leder till allvarliga neurologiska problem.


Bakgrunden är en motion från Vivianne Macdisi (S) där motionären föreslår införande av avgiftsfri TBE-vaccination för barn, och även att TBE-vaccination på längre sikt ska inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet. I den delen besvarades motionen med en hänvisning till att TBE inte är en av de smittsamma sjukdomar som regeringen har föreskrivit ska ingå i de nationella vaccinationsprogrammen.