Interpellation om telefontillgängligheten vid akutpsykiatrin på Akademiska sjukhuset besvarad

Vivianne Macdisi (S) ställde en interpellation om möjligheten att nå fram till psykiatriska akutmottagningen per telefon. Hon anser att informationen på 1177:s hemsida om att telefonen kan användas för personer med suicidtankar, inte är korrekt då det är närmast omöjligt att nå mottagningen. Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, besvarade interpellationen.

Fråga:
Finns det planer på att stänga ner telefonen till akutpsykiatrin och istället hänvisa till 1177?


Svar:
Telefonnumret finns fortfarande kvar, det är inte stängt. Man når telefonnumret genom att ringa växeln. Just nu när man ringer telefonnumret hänvisas man till 112 eller till 1177. Orsaken till att telefonnumret har tagits bort från psykiatrins hemsida är att den gett en signal om att telefonen varit en stödlinje dygnet runt och det har den aldrig varit.


Fråga:
När kommer telefonen till vuxenpsykiatrins akutmottagning att vara bemannad och tillgänglig för patienter i behov av telefonkontakt?


Svar:
Akademiska sjukhuset och psykiatrin har inget uppdrag att vara tillgänglig dygnet runt, liknande den nationella stödlinjen som fanns tidigare. Just nu finns inga planer på att utöka uppdraget till att utveckla en sådan stödlinje då den skulle kräva personal som jobbar i skift, att det finns en inspelningsfunktion av alla samtal och att det finns teknik och kompetens på plats.


Fråga:
Hur avser den politiska regionmajoriteten säkerställa att uppdraget om en hjälp- och stödlinje i enlighet med den av regionstyrelsen beslutade suicidpreventiva strategin, faktiskt finns tillgänglig?


Svar:
I suicidpreventiva strategin finns exempel på generella suicidpreventiva insatser som är relevanta för regional nivå. Men det står inte i den suicidpreventiva strategin att regionen ska erbjuda hjälp och stödlinjer på Akademiska sjukhuset. Region Uppsala kommer verka för att en nationell stödlinje ska etableras i enlighet med den rapport som Folkhälsomyndigheten har lämnat i slutet av januari 2021. Att alla regioner bygger upp sina egna stödlinjer är inte kostnadseffektivt.