Region Uppsalas kulturstipendiater 2020 är utsedda

2020-02-25 Pressmeddelande

Region Uppsala fördelar 430 000 kr till tio kulturskapare i länet. Scenkonstnären Andrea Geurtsen får konstnärligt utvecklingsstöd 2020–2021.

Region Uppsalas kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 25 februari utsett, dels årets kulturstipendiater, dels mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2020–2021.

Kulturstipendierna ges till sju personer inom olika konstområden som får dela på 210 000 kr. Dessutom utdelas två hedersstipendier á 10 000 kr. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd har tillfallit scenkonstnären Andrea Geurtsen som erhåller 100 000 kr per år i två år, totalt 200 000 kr.

Region Uppsala vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstödet är att ge professionella kulturskapare med anknytning till länet möjlighet till utveckling och förnyelse.

Ansökningar

Till ansökningstillfället 1 oktober 2019 inkom 97 ansökningar om kulturstipendier och 3 förslag till hedersstipendium, samt 47 ansökningar om konstnärligt utvecklingsstöd. Flest ansökningar gjordes inom konstområdena konst, musik och litteratur. Fler kvinnor än män sökte kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd; andelen kvinnor var 64% för båda stöden.

Handläggning

För varje mandatperiod utser kulturnämnden ett antal sakkunniga personer inom olika konstområden. Denna grupp lämnar förslag på stipendiater till nämnden. Sakkunniggruppen 2020–2023 består av Alfred Arvidsson – litteratur, folkbildning, Göran Ulväng – kulturhistoria, Hanna Nordell – konst, konsthantverk, foto, Hadrian Prett – musik, Loretto Villalobos – teater, dans och Martyna Olszowska – film.

Utdelning

Utdelningen av årets kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd 2020–2021 sker den 31 mars på Uppsala Konsert & Kongress.

Region Uppsalas kulturstipendiater 2020

Film: Ida Lindgren, 30 000 kr
Konst: Elin Sundström, 30 000 kr
Konst: Helena Laukkanen, 30 000 kr
Kulturhistoria: Margareta Bååth, 30 000 kr
Litteratur: John Sjögren, 30 000 kr
Mode: Tove Berner-Wik, 30 000 kr
Musik: Anders Forsberg, 30 000 kr
Hedersstipendium (konsthantverk): Elisabet Berg, 10 000 kr
Hedersstipendium (litteratur): Jasim Mohamed, 10 000 kr

Mottagare av Konstnärligt utvecklingsstöd 2020–2021
Scenkonst: Andrea Geurtsen, 100 000 kr/år i två år

Kontakt

Eva Olsson, kulturstrateg, Kultur och bildning, 018-617 62 63, 076-496 36 85, eva.k.olsson@regionuppsala.se Kajsa Ravin, kulturdirektör, 018-617 11 22, kajsa.ravin@regionuppsala.seGunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78

Dokument