Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Uppsalas högsta beslutande organ och kan liknas vid en riksdag. Organet har 71 folkvalda ledamöter.

Fullmäktige beslutar i ärenden som är övergripande och har stor ekonomisk betydelse för Region Uppsala. I juni månad beslutar fullmäktige om flerårsplan och årsbudget som styr inriktningen för Region Uppsalas verksamhet och hur resurserna ska fördelas.

Regionfullmäktige har vanligtvis fem möten varje år och de är öppna för allmänheten. Du kan se en direktsändning av sammanträdet här på Region Uppsalas webbplats. Följ fullmäktige via webb-tv.

Mandadfordelning-regionfullmaktige-Region-Uppsala-19-22.

Mandatfördelning

Mandatfördelningen i regionfullmäktige styr hur många ledamöter ett parti får i styrelser, nämnder och beredningar liksom fördelningen av poster såsom ordförande, förste- och andre vice ordförande. Under mandatperioden 2019–2022 styrs Region Uppsala av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans har de fem partierna 35 av de 71 mandaten i fullmäktige.

Kontakt

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se 

Telefon: 018-611 60 41