Utskott, beredningar och råd

Region Uppsalas utskott, beredningar och råd arbetar inom sina respektive ansvarsområden. De bereder och presenterar ärenden för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Dessutom följer de utvecklingen inom sina ämnesområden.

Region Uppsalas utskott, beredningar och råd

Regionen har två utskott, regionstyrelsens utskott för hälso- och sjukvård samt utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning. Regionens beredning för demokrati, jämställdhet och integration följer utvecklingen inom området och kan väcka ärenden i fullmäktige. De två råden, pensionärsrådet och rådet för delaktighet, bevakar äldrefrågor respektive frågor inom funktionsvariationsområdet.

Ledamöter i Region Uppsalas utskott, beredningar och råd.

Förtroendevalda hos oss (tromanpublik.se)

Kontakt

Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration

Rådet för delaktighet

Klara Ellström

Nämndsekreterare

Telefon: 018-6170413

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se

Pensionärsrådet

Emelie Sundell

Nämndsekreterare

Telefon: 018-6116045

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se 

Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Utskottet för hälso- och sjukvård

Jessica Bräck

Nämndsekreterare

Telefon: 018-6116041

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se