Utskott, beredningar och råd

Region Uppsalas utskott, beredningar och råd arbetar inom sina respektive ansvarsområden. De bereder och presenterar ärenden för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Dessutom följer de utvecklingen inom sina ämnesområden.

Övriga instanser

De två råden, pensionärsrådet och rådet för delaktighet, bevakar äldrefrågor respektive frågor inom funktionsvariationsområdet.

Ledamöter i Region Uppsalas utskott, beredningar och råd.

Förtroendevalda hos oss (tromanpublik.se)

Kontakt

Klara Ellström

Nämndsekreterare

Hitta på sidan