Välkommen till invånarpanelen!

Genom att delta i invånarpanelen får du möjlighet att vara med och påverka den digitala servicen i Region Uppsala. Det kan handla om att tycka till om idéer för e-tjänster, komma med förslag på åtgärder för hur vi ska förbättra vår digitala service eller berätta vad du tycker om digitala vårdbesök. Dina svar kommer att bidra till ett bättre underlag inför vår fortsatta digitala utveckling.

Hur kan jag delta?

Alla som bor eller arbetar i Uppsala län är välkomna att vara med. Att du är med i panelen betyder inte att du förbinder dig att göra något. Inför varje aktivitet kan du välja att delta tacka ja eller att avstå.

Hur går det till?

Du registrerar dina kontaktuppgifter och ett fåtal bakgrundsdata. När en undersökning startar får du ett e-postmeddelande med en länk till frågorna. Vi kommer inte att kunna se vilka svar just du har lämnat. När tiden för undersökningen är slut sammanställs svaren och resultaten kommer publiceras på regionuppsala.se.

Din åsikt gör skillnad. Välkommen att påverka!

 

Om du vill delta i invånarpanelen registrerar du dig enkelt här.

Till registreringen (formulär)

Genomförda undersökningar

Vi vill börja med att tacka för att så många tagit er tid att svara på de undersökningar som skickats ut! Sedan starten av invånarpanelen i Region Uppsala i mars 2021 har fyra enkätundersökningar genomförst och en fokusgrupp. Resultatet är inte representatitvt för befolkningen men fungerar som en utgångspunkt i det fortsatta utvecklings arbetet. 

Inledande undersökning

Av de svar som inkom framgår det tydligt att de allra flesta tycker det är viktigt att kunna kommunicera med och att få digital service från Region Uppsala. Kännedomen om regionens e-tjänster är stor men nöjdheten med tjänsteutbud och tjänsternas innehåll och kvalitet kan förbättras. Förbättringsförslagen som samlades in utgör underlag för en vidareutveckling av regionens e-tjänster.

Fördjupning om e-tjänster på 1177

Ytterligare förbättringsförslag samlades in. En ständig utveckling pågår att göra e-tjänsterna mer användarvänliga vilket undersökningen belyste. En övervägande del, 80 procent, är positivt inställda till digitala kommunikation med vården.

Effektiv och nära psykologisk behandling

Resultatet av undersökningen har använts i utformningen av en stegvis vårdmodell vid psykisk ohälsa. En övervägande del är positivt inställda till digitala kontakter, både i en första kontakt och vid uppföljande möten. Som den största vinsten med digitala kontakter upplevs ökad tillgänglighet.

Levnadsvanor

Svaren på undersökningen om levnadsvanor visar på att det finns behov av att erbjuda stöd på flera olika sätt, både i form av olika typer av besök på vårdcentralen och olika digitala lösningar.

Svaren ger oss värdefull information som kommer att användas i framtida utvecklingsarbete gällande det stöd kring levnadsvanor som hälso- och sjukvården erbjuder.

Fokusgrupp

Invånarpanelen bjöds in till en fokusgrupp för utveckling av ett digitalt formulär. Effekten uteblev då deltagandet var lågt, men värdefulla synpunkter samlades in från de som deltog.

Digital service och e-tjänster

För att undersöka kännedom om, användning av och inställning till digital service och e-tjänster skickades en undersökning ut under april 2022.

Läs sammanställningen av undersökningen i sin helhet.

Kontakt

Christina Hermans

Projektledare/objektspecialist invånartjänster