Rösta i Sverige

I Sverige är det val till regionfullmäktige vart fjärde år, samtidigt som val till riksdag och kommunfullmäktige. Då röstar medborgare i Sverige på de politiker man vill ska bestämma och styra på tre nivåer; lokalt, regionalt och nationellt.

Valen gäller vilka politiker som ska leda:

  • Kommun­fullmäktige i kommunen där du bor
  • Region Uppsalas regionfullmäktige
  • Sveriges riksdag

Rösträtt till Sveriges riksdag

För att få rösta i valet till riksdagen måste du vara svensk medborgare. Du behöver inte bo i Sverige. Men du måste ha bott här någon gång så att du är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du:

  • Kommunfullmäktige: är svensk medborgare och bor (är folkbokförd) i kommunen.
  • Regionfullmäktige: är folkbokförd i någon av de kommuner som ingår i regionen.
  • Är medborgare i ett EU-land, Island eller Norge och bor (är folkbokförd) i kommunen/länet.
  • Bor i ett annat land och har bott (varit folkbokförd) i Sverige i minst tre år i följd före valdagen, och bor (är folkbokförd) i kommunen eller länet.

Så röstar du

Tre veckor innan valet får alla som har rätt att rösta ett brev. Det är ditt röstkort. På röstkortet står det var du ska rösta på valdagen och vilka val du har rätt att rösta i. Ta med röstkortet till vallokalen på valdagen. Du ska också ta med ditt pass eller ett annat identitetskort. Det behöver du för att visa vem du är. Om du inte har ett identitetskort kan någon följa med dig när du ska rösta och säga vem du är.

Du behöver inte vänta med att rösta till den dag det är val. Du kan rösta i förväg. Alla kommuner ordnar lokaler där du kan rösta i förväg. Om du är sjuk, har en funktionsned­sättning eller är gammal kan du få hjälp att rösta. Väljer du att förtidsrösta behöver du också ta med ditt röstkort och pass eller identitetskort, men glömmer du det så går det att ordna på plats.

Kommuner, län och regioner. Vem gör vad?

Det är lätt att blanda ihop kommunernas och regionernas ansvarsområden. Vi reder ut vem som ansvarar för vad.

Relaterad information på externa webbplatser