Hjälp vid 4-veckors-, 6-månaders-, och 12-månadersbesöken

Här får du hjälp med vilka sökord som ska fyllas i vid besöken på barnavårdscentralen.

Nyfödd–4 veckor

 • Kontaktplats: BVC
 • Närvarande: allmänläkare och sjuksköterska
 • Anamnes, uppgiftslämnare: vårdnadshavare
 • Status kommunikation, utveckling, kommunikation och lek: fixerar och följer boll med blicken
 • Nutrition, amning: förhöra sig om var barnet äter och hur det fungerar
 • Aktivitet, utveckling och grovmotorik: rör armar och ben liksidigt
 • Tillväxt: fyll i tillväxten

6 månader

 • Kontaktplats: BVC
 • Närvarande: allmänläkare och sjuksköterska
 • Anamnes, uppgiftslämnare: vårdnadshavare
 • Status kommunikation, utveckling, kommunikation och lek: tittar efter tappad leksak, och jollrar nyanserat
 • Nutrition: förhöra sig om vad barnet äter och hur det fungerar
 • Aktivitet, utveckling och grovmotorik: vänder sig runt, drar sig mot sittande
 • Aktivitet, utveckling och finmotorik: flyttar föremål mellan händer
 • Tillväxt: fyll i tillväxten

12 månader

 • Kontaktplats: BVC
 • Närvarande: allmänläkare och sjuksköterska
 • Anamnes, uppgiftslämnare: vårdnadshavare
 • Anamnes, tidigare/pågående hälsoproblem: antibiotikabehandling, återkommande eksem, sökt vård för olycksfall under spädbarnsåret, inget av ovanstående
 • Nutrition: förhöra sig om vad barnet äter och hur det fungerar
 • Tillväxt: fyll i tillväxten
 • Bedömning, kontraindikation: innan vaccination, eventuell kontraindikation
 • Läkemedelsbehandling/hantering och vaccination: fyll i vaccination
 • Samordning: BCG?

Kontakt

Anna Högberg