Barnhälsovården i Cosmic

Här finns hjälp för dig som arbetar i barnhälsovården och som ska dokumentera i Cosmic.

Lokala rutiner

Förslag på vilka rutiner som behöver skapas på barnavårdscentralen:

  • Bevakning inkommande remiss, remissmottagare BVC sjuksköterska PV.
  • Dokumentation vid teambesök, vem skriver vad.
  • Grupphantering.
  • Väntelista/planerade vårdåtgärder.
  • Dokumentation av vaccinationer i Cosmic: skapa ett gemensamt dokument över de vaccin (preparatnamn och batchnummer) som finns på mottagningen.

Kontakt

Anna Högberg