Barnhälsovården i Cosmic: rutin vid remisshantering

Utgående remiss

Remissmodulen ser ut och fungerar som tidigare.

När remiss skrivs inom BHV-uppdraget ska remissskrivaren vara inloggad som BVC-sjuksköterska/BVC-läkare.

När remisssvaret kommer kan det dokumenteras på två olika sätt. Antingen skriver svarsmottagaren en administrativ anteckning med en hänvisning till den ursprungliga anteckningen i Cosmic-journalen eller en administrativ anteckning med en sammanfattning av svaret. Försök att undvika dubbeldokumentation inom Cosmic.

Konsultationsremisser till barnhälsovård/barn

“barnhälsovård/barn” som har varit mottagningsenhet för remiss ändras till “barnspecialistmottagning Munin Uppsala”.
Detta gäller alla remisser från BVC som går till Centrala barnhälsovården såsom vaccinationsfrågor och konsultationsfrågor från BVC. Konsultationsremiss ska innehålla en tydlig frågeställning och bakgrund. Använd inte e-post eller messenger i Cosmic-journalen vid patientärenden, det kan innebära risk för fördröjning.
Observera att du alltid ska skicka alltid in originaldokument gällande vaccinationer för inscanning.

När remiss skrivs inom BHV-uppdraget ska remisskrivaren vara inloggad som BVC-sjuksköterska/BVC-läkare.

När remisssvaret kommer kan det dokumenteras på två olika sätt. Antingen skriver svarsmottagaren en administrativ anteckning med en hänvisning till den ursprungliga anteckningen i Cosmic-journalen eller en administrativ anteckning med en sammanfattning av svaret. Försök att undvika dubbeldokumentation inom Cosmic.

Inkommande remiss

Remisser kan skickas till BVC-sjuksköterska. Det är enbart remisser vilka inte kräver svar som skickas till BVC, exempelvis när barnet varit på kontroll på diabetesmottagningen, eller remiss från BB vid överrapportering.

Familjer i behov av extra stöd överrapportering från barnmorskemottagning till barnavårdscentral (pdf)

Remisser skickas till den barnavårdscentral  som barnet är listad på. För att tydliggöra, då det kan vara skillnad mellan vårdcentralslistning och BVC-listning, skickas remisser till remissmottagare BVC-sjuksköterska PV.

Varje BVC ska ha en remissbevakningsrutin.

Kontakt

Anna Högberg